LAUREACI DYPLOMU EUROMOSTOWIEC ROKU

1

Franciszek Brodzki

1996

2

Barbara Anuszczyk

1997

3

Krystyna Głowacka

1998

4

Ewa Rudka

1999

5

Krystyna Januszkiewicz

2000

6

Wojciech Stós

2001

7

Barbara Rams

2005

8

Anna Pańtak

2006

9

Jan Zych

2007

10

Łukasz Flaga

2008

11

Jan Krzeptowski-Jasinek

2009

12

Zbigniew Pilch

2009

13

Anna Dowgier

2010

14

Ksenia Feigel-Młodkowska

2010

15

Józef Flaga

2011

16

Maria Flaga

2012

17

Ryszard Tarnowski

2013

18

Marta Stós

2014

19

Barbara Rytwińska

2015

20

Małgorzata Sorochtej

2016

21

Henryk Kulikowski

2016

22

Mariusz Maślak

2017

23

Barbara Czerwińska Niezabitowska

2018

24

Maria Salwa

2019

LAUREACI DYPLOMU "MOSTOWIEC ŚWIATA"

1

Stefan Jendrzejek

2008

2

Roman Deska

2009

3

Ewa Kordek

2010

4

Jerzy Rams

2011

5

Franciszek Bartmanowicz

2012

6

Karol Ryż

2013

7

Grzegorz Głowacki

2015

8

Andrzej Flaga

2015

9

Arkadiusz Palka

2016

10 Andrzej Stańczyk 2017
11 Krzysztof Germaniuk 2018
12 

Janusz Rymsza

2019

Uczestnicy Wypraw Mostowych piastujący wysokie funkcje akademickie

1

Kazimierz Flaga

Rektor Politechniki Krakowskiej (1996 - 2002)

2

Kazimierz Furtak

Rektor Politechniki Krakowskiej (2008 - 2016)

3

Cezary Madryas

Rektor Politechniki Wrocławskiej (2016 - 2020)

Prorektor Politechniki Wrocławskiej (2008 - 2016)

4 Zbigniew Mendera Prorektor Politechniki Krakowskiej (1982 - 1987)
5

Elżbieta Nachlik

Prorektor Politechniki Krakowskiej (1993 - 1999)

6

Zofia Dach

Dziekan Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1987 - 1990)

7

Jarosław Rajczyk

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej (2005 - 2012)

8

Joanna Dulińska

Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (2008-2016)

9

Mariusz Maślak

Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (2008-2016)

10 Janusz Rymsza V-Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie 
11 Barbara Rymsza Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie

Laureaci Medalu ZMRP- Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie

1

Kazimierz Flaga

Przewodniczący ZMRP (1996 - 2001)

2

Kazimierz Furtak

Przewodniczący ZMRP (2008 - 2010)

3

Andrzej Jaworski

V-dyrektor ZBM Warszawa

4

Stefan Jendrzejek

Projektant mostu autostradowego w Grabowcu k/Torunia

5

Ewa Kordek

Kierownik Pracowni Mostowej "Transprojekt Gdański"

6

Zygmunt Pater

Prezes Firmy "Mosty Łódź"

7

Jerzy Rams

Dyrektor budowy mostu autostradowego w Grabowcu k/Torunia

8

Robert Słota

Projektant Wybitnych Obiektów Mostowych w Polsce

9

Jerzy Bogaczyk

Wykonawca Wybitnych Obiektów Mostowych w Polsce i na Świecie

10

Andrzej Stańczyk

Twórcza działalność projektowa i wykonawcza 

11

Włodzimierz Bielski

Nadzór nad realizacją skomplikowanych inwestycji mostowych

12

Marek Czerwiec

Realizacja skomplikowanych inwestycji mostowych