icon-rss-large

www.wyprawy-mostowe.pl | Login

RSS | Email

RELACJA Z XXIII EUROPEJSKIEJ WYPRAWY MOSTOWEJ „BIAŁORUŚ, LITWA, KALININGRAD 2017”

Dodano :2017-11-09 12:41:08

 XXIII EUROPEJSKA WYPRAWA MOSTOWA „BIAŁORUŚ, LITWA, KALININGRAD 2017”
Zorganizowana w dniach 3-12.07.2017r. miała na celu odwiedzenie krajów, które dotychczas były częściowo przez nas pomijane, na wschodzie Europy. Miała też charakter sentymentalny, bo przebiegała w dużej części przez tzw. Kresy wschodnie, tereny dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Trasa była bardzo zróżnicowana, bo poza Białorusią Wschodnią i Litwą Wschodnią dotarła aż do Kłajpedy nad Zalewem Kurońskim, przebiegała przez liczącą 80 km długości mierzeje Kurońską aż do Obwodu Kaliningradzkiego, będącego częścią Federacji Rosyjskiej. Objęła też na terytorium Polski nowoczesne obiekty mostowe w Polsce Północno Wschodniej, realizowane na obwodnicy Ostródy oraz współczesne mosty o znaczących rozpiętościach lub rozwiązaniach konstrukcyjnych przez Wisłę w Kwidzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Krakowie. Zwiedziliśmy też miasto Łódź, z jego nowoczesnym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna.
Oprócz wspomnianych walorów Krajobrazowych Polesia, Wyżyny Białoruskiej i Oszmiańskiej, doliny Niemna, czy też mierzei Kurońskiej zaliczyliśmy wiele historycznych miast jak Brześć nad Bugiem, Berezę Kartuską, Janów Poleski, Pińsk, Kosów Poleski – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, Zaosie – Jezioro Wygonowskie miejsce narodzin Adama Mickiewicza, Jezioro Świteź, Nowogródek, Mir, Nieśwież, Mińsk, Witebsk, Połock, Smorgoń, Krewa, Lidę, Mosty, Bohatyrowicze, Grodno, Kowno, Kłajpeda, Juodkrantę, Preilę, Nidę, Kaliningrad. Zaliczyliśmy 72 mosty na takich rzekach jak Bug, Muchowiec, Pina, Prypeć, Świsłocz, Dzwina Zachodnia, Niemen, Wilia, Pregoła i Wisła.
W Wyprawie wzięło udział 25 osób plus pilot i przewodnik Franciszek Brodzki z Biura Turystycznego „Anitour” z Czechowic-Dziedzic. Uczestnicy reprezentowali miasta: Kraków (9 osób), Warszawę (6), Wrocław (2), Poznań (2), Kielce, Starachowice, Ostródę, Gdynię, Płock i Skawinę (po 1). Wśród uczestników było 17 inżynierów o specjalności drogowo – mostowej, 4 inżynierów innych specjalności, 4 lekarzy, 2 nauczycieli, informatyk i architekt. Wyprawa była bardzo interesująca, ale też bardzo intensywna.

 

Opracował: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

 

Kategoria: