icon-rss-large

www.wyprawy-mostowe.pl | Login

RSS | Email

Podziekowanie za udział w XXII Europejskiej Wyprawie Mostowej Hiszpania Północna ...

Dodano :2016-11-02 14:59:35

XXII Europejska Wyprawa Mostowa Hiszpania Północna – Pireneje zaczyna przechodzić do historii. Wyprawa była bardzo interesująca, ale dość męcząca. Liczymy, że z perspektywy czasu wszystkie trudy będą zapomniane natomiast wyłoni się nam przed oczyma piękny obraz regionów które odwiedziliśmy. Teraz przyszedł czas na oglądanie zdjęć, wspomnienia a dla niektórych uczestników wyprawy na pisanie relacji z przypadających na nich dwóch dni wyprawy. Pisanie tych relacji to nie tylko dodatkowa praca, ale również świetne pogłębienie wiedzy na temat zwiedzanych terenów oraz przekazanie tej wiedzy w formie pisanej wszystkim pozostałym uczestnikom wyprawy oraz licznym czytelnikom czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, gdzie będą drukowane.
Osoby stanowiące zespół redakcyjny prosimy o przygotowanie materiałów z opisywanych dwóch dni w formie pisemnej o objętości około 6-8 stron maszynopisu oraz zilustrowanie tych stron o ile to możliwe własnymi zdjęciami. Prosilibyśmy o przesłanie tych materiałów do dnia 30.09.2016 roku drogą mailową na adres: mosty@pk.edu.pl. Prosilibyśmy aby osoby relacjonujące pierwsze cztery dni wyprawy (H. Kulikowski i K. Feigel Młodkowska) o dostarczenie relacji najpóźniej do dnia 15-ego września bieżącego roku.
Wszystkim uczestnikom wyprawy jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wzięcie w niej udziału, wzbogacenie jej swoimi osobowościami, zawiązanie nici wielu przyjaźni i spokojne przeżywanie dalszych dni wakacyjnych.
Z podziękowaniami i wyrazami szacunku

 

prof Kazimierz Flaga i Franciszek Brodzki

P.S. Czasopismo NBI gdzie będą drukowane relację w zeszytach 6/2016 i 1-3/2017 można zakupić kontaktując się pod następującym adresem: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków, tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80, e-mail: prenumerata@nbi.com.pl