IX WYPRAWA MOSTOWA "SKANDYNAWIA 2000"

RELACJA Z WYPRAWY:

Wyprawa Mostowa "Norwegia1995" stanowiła tylko pierwszy etap w poznaniu mostów Skandynawii. Od lat 90. XX wieku kraje skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia, wiodą prym w mostownictwie europejskim. Most wiszący przez Wielki Bełt (I max = 1624 m) - drugi co do rozpiętości w świecie, most podwieszony Skarnsundet w Norwegii (I max = 530 m) - aktualnie 5. pozycja na świecie, nowa generacja mostów pływających w Norwegii: Berqsøysundbrua i Nordhordlandsbrua, całościowe programy rozwiązań komunikacyjnych przez fiordy: Rennfast, Krifast, Fatima, Triangle Link i inne, wspaniałe tunele podmorskie i górskie w Norwegii (w tym Laerdaltunnel o długości 24,5 km najdłuższy w Europie), trasa komunikacyjna przez Øresund między Szwecją i Danią ­ wszystko to skłaniało do ponownej "Wyprawy" na obiekty mostowe Skandynawii. Zorganizowano ją w dniach 1 - 15.07. 2000 r. Prowadziła przez Polskę, Morze Bałtyckie do Kopenhagi, wyspy duńskie Zelandię i Fionię, Półwysep Jutlandzki, cieśninę Skagerrak do Norwegii, gdzie przemierzyliśmy trasę od Kristiansand na południu przez Lofoty, do Nordkapp na północy. Stamtąd udaliśmy się przez Finlandię do Helsinek i Turku, promem przez Morze Bałtyckie do Sztokholmu i następnie (z Nynashamn) promem przez Morze Bałtyckie do Gdańska. "Wyprawa" była niezwykle urozmaicona, ale i uciążliwa. Przebyliśmy w sumie około 9500 km, z czego 8100 km autokarem oraz 1400 km promami. W utrzymaniu dobrej kondycji pomagała nam umiarkowana temperatura i krótkie "białe noce". W "Wyprawie" wzięło udział 45 uczestników reprezentujących Politechniki: Krakowską (16), Wrocławską (2) i Świętokrzyską (1), Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Filia Wrocław (2); Przedsiębiorstwa mostowe wykonawcze i projektowe (18) z Warszawy ("ZBM" Warszawa), Łodzi ("Erect" Łódź, "Varitex" Łódź), Katowic ("ABF - Mosty" Katowice), Gliwic ("lnmost - Projekt" Gliwice), Chrzanowa („Mosty" Chrzanów), Starachowic ("Tarcopol" Starachowice), Wrocławia ("Tarcopol" Wrocław), Krakowa ("Transprojekt" Kraków, "Biprokorn" Kraków, "Transplan - Projekt" Kraków), Pruszcza Gdańskiego (Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Budowlane); administrację drogowo-mostową (3): GDDP - Warszawa, GDDP Łódź, Zarząd Dróg Wojewódzkich - Łódź; Cementownię "Strzelce Opolskie" (2), Państwową Służbę Ochrony Zabytków ­ Olsztyn (1), "Kredyt Bank" o/Warszawa (1), Agencję Turystyczną "Animator" (1). Wśród uczestników "Wyprawy" było 14 pracowników naukowych, 24 inżynierów budownictwa lądowego, 4 studentów PK, 2 magistrów (matematyki, ekonomii), 1 uczeń szkoły średniej.

ZESTAWIENIE:  
Przejechano autokarem (km) 8100
Prom przez Cieśninę Skagerrak (km) 130
Prom przez Morze Norweskie (km) 40
Promy przez Morze Bałtyckie (3x) (km)  1070
Promy przez fiordy norweskie 14X
Zwiedzono obiektów mostowych 55
Zwiedzono miast  17
Zwiedzono miejsc turystycznych i krajobrazowych  41
Spotkania fachowe 6
Imprezy kulturalne 5

 

 Opracował Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA