VI WYPRAWA MOSTOWA " WIELKA BRYTANIA'97"

 

Wyprawa autokarowa zorganizowana w dniach 5 - 19.07.1997 r. była przedsięwzięciem trudnym. Trasa prowadziła przez bardzo uprzemysłowione i rozwinięte kraje Europy Zachodniej, o wspaniałym poziomie techniki i technologii. W szczególności przez WielkąBrytanię - kraj I rewolucji przemysłowej i przez Holandię - kraj dzielnych i zdolnych ludzi. W "Wyprawie" wzięło udział 46 uczestników, reprezentujących Politechniki: Krakowską (16), Wrocławską (2) i Łódzką (1), Akademię Ekonomiczną w Krakowie (2), Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Filia Wrocław (2); przedsiębiorstwa mostowe wykonawcze i projektowe (18) z Warszawy ("ZBM" Warszawa), Łodzi ("Mosty" Łódź, "Erect" Łódź, "Budimost" Łask), Katowic ("ABF - Mosty" Katowice), Gliwic ("Inmost - Projekt" Gliwice), Chrzanowa ("Mosty" Chrza­nów), Starachowic ("Tarcopol" Starachowice), Krakowa ("Transprojekt" Kraków, "Hydrotrest" Kraków, "Kalkon" Kraków, "Biprokom" Kraków, "Biprostal" Kraków); administrację drogowo-mostową (3): Urząd Miasta Łodzi - Wydział Dróg; Agencję Turystyczną "Animator" (1), ZOZ Starachowice (1). Wśród uczestników "Wyprawy" było 13 pracowników naukowych, 6 studentów ­ dyplomantów Katedry Budowy Mostów i Tuneli PK, 17 inżynierów budownictwa lądowego, 9 magistrów (matematyki, prawa, anglistyki, psychologii, medycyny, ekonomii), 1 uczeń szkoły średniej. Głównym celem były mosty stalowe Wielkiej Brytanii, historyczne i nowoczesne, w tym most wiszący Humber o największej wówczas w świecie rozpiętości 1410 m, "Eurotunnel" pod Kanałem La Manche, a także wielkie budowle hydrotechniczne HolandiiStorm Surge Barrier w Rotterdamie i Oesterscheldedam w Zelandii. W ramach "Wyprawy" podziwialiśmy krajobrazy Anglii, Szkocji i Walii, Góry Grampiańskie i wrzosowiska Szkocji, rzeki: Tamizę, Cam, Hull, Humber, Tyne, Tweed, Severn i Avon, a także Queen Elizabeth Forest Park w Szkocji i Lake District w Cumbrii. Ponadto poznaliśmy kraje Beneluxu, polderowy krajobraz Holandii, doliny rzek Renu, Mozy, Skaidy, Mozeli.

ZESTAWIENIE:  
Przejechano autokarem (km) 7100
Prom przez kanał La Manche + "Eurotunel" (km) 100
Zwiedzanie obiektów mostowych  55
Zwiedzanie obiektów inżynierskich  7
Zwiedzanie miast  21
Zwiedzanie miejsc turystycznych i krajobrazowych 13
Spotkania fachowe 5
Imprezy kulturalne  4

 

 Opracował Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA