VII WYPRAWA MOSTOWA "FRANCJA 1998"

Zorganizowana została w dniach 4 - 19.07.1998 r. i stanowiła jak gdyby dopełnienie "Wypraw" I i VI, do Francji i Wielkiej Brytanii. Objęła przede wszystkim tereny Francji Środkowej i Północnej oraz Belgię i Luksemburg. Wzięły w niej udział 43 osoby, reprezentujące Politechniki: Krakowską (16), Wrocławską (1) i Łódzką (1), Instytut Badawczy Dróg i Mostów ­ Filia Wrocław (2); przedsiębiorstwa mostowe wykonawcze i projektowe (16) z Warszawy ("ZBM" Warszawa), Łodzi ("Mosty" Łódź, ”Erect" Łódź), Katowic ("ABF - Mosty" Katowice), Chrzanowa ("Mosty" Chrzanów), Starachowic ("Tarcopol" Starachowice), Wrocławia ("Tarcopol" Wrocław), Krakowa ("Transprojekt" Kraków, "Biprokorn" Kraków, "Transplan - Projekt" Kraków); administrację drogowo-mostową (4): Urząd Miasta Łodzi ­ Wydział Dróg, Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich - Katowice, Dyrekcję Dróg Samochodowych Litwy; Państwową Służbę Ochrony Zabytków - Olsztyn (1), Agencję Turystyczną "Animator" (1), ZOZ Starachowice (1). Wśród uczestników "Wyprawy" było 12 pracowników naukowych, 4 studentów - dyplomantów Katedry Budowy Mostów i Tuneli PK, 21 inżynierów bu­downictwa lądowego, 5 magistrów (matematyki, prawa, medycyny, ekonomii), 1 uczeń szkoły średniej. Trasa prowadziła przez Sudety, Szwajcarię Saksońską, Hesję, Alzację, Lotaryngię, Burgundię, Szampanię, Dolinę Loary, Bretanię, Normandię, Ile­ de-France, Pikardię, północ Francji, Brabancję, Ardeny i Luxemburg. Przemierzyliśmy mosty na takich rzekach, jak: Łaba, Men, Moza, Marne, Yonne, Loara, Yevre, Cher, Vilaine, Scorff, Elorne, Trieux, Rance, Sekwana, Som me i Saar, w tym słynne mosty podwieszone: w St-Nazaire (I max = 404 m), w Plougastel (I max = 400 m), mosty Brotonne (I max =320m) i Normandie (I max =856 m); wiszące: Tancarville (I max = 608 m); betonowe łukowe: W La Roche-Bernard (I max= 200 m), Freyssineta w Plougastel (I max = 186,4 m), w Dinan (I max= 261 m); belkowe, m.in. Kochertalbrüeks k. Schwäbisch-Hall. Zwiedziliśmy także budowę tunelu na linii szybkiej kolei Köln-Rhein/Main oraz budowę nowoczesnego metra w Lilie.

 

ZESTAWIENIE:  
Przejechano autokarem (km)  7100
Zwiedzono obiektów mostowych 69
Zwiedzono obiektów inżynierskich  10
Zwiedzono miast 28
Zwiedzono miejsc turystycznych i krajobrazowych 48
Spotkania fachowe 3
Imprezy kulturalne  4

 

 Opracował Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA