VIII ŚWIATOWA WYPRAWA MOSTOWA IRAN 2015

Po odwiedzeniu przez Światowe Wyprawy Mostowe wszystkich kontynentów świata (za wyjątkiem skutej lodem Antarktydy) uwaga uczestników tych wypraw skierowała się na Iran, państwo o ponad 2500-letniej cywilizacji i kulturze. Państwo za czasów króla Dariusza I Wielkiego (522-486 r. p.n.e.) było największym imperium na świecie, którego granice rozciągały się od wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego do rzeki Indus na zachodzie. I od Jeziora Aralskiego na północy do Zatoki Perskiej na południu. 
Król Królów Dariusz I Wielki władał państwem złożonym z 28 narodów, których przedstawicieli mamy przedstawionych na reliefach kamiennych na północnej części Apadany w Persepolis z VI-V w p.n.e. (czasy Dariusza I Wielkiego i jego następcy Kserksesa I (486 – 465 r. p.n.e.)).
Początki cywilizacji na terenach dzisiejszego Iranu sięgają 4200 r. p.n.e. (założenie Suzy, późniejszej stolicy państwa Elamu). Pod koniec III tysiąclecia p.n.e. powstaje Elam na terenach południowo –zachodnich dzisiejszego Iranu pojawiają się Medowie. Pierwsze pisemne wzmianki o Medach i Persach pochodzą z asyryjskich annałów z 836 r. p.n.e. Zarówno Persowie jaki i Medowie wyodrębnili się spośród ludności asyryjskiej przybyłej w III tysiącleciu p.n.e. na azjatyckie stepy położone na północ od Morza Czarnego i Kaspijskiego. 
W I połowie VII wieku na Tron w Medii wstępuje Dejokes, który uczynił stolicą Państwa Ekbatanę (obecnie Hamadan). Ostatni władca Medii Astyages (585-550 p.n.e.) został zdetronizowany przez swojego wnuka Cyrusa II z perskiej dynastii Achemenidów; Media stała się częścią imperium Presów.
I tak zaczyna się historia Persji; w 550 r. p.n.e. Cyrus II wielki tworzy niezależne państwo perskie podbijając Medię, Lidię, ziemie wschodnie plemion irańskich, Babilonię. Dalsze podboje jego następców z dynastii Achemenidów doprowadzają do powstania największego państwa w dziejach starożytnego Wschodu, które przetrwało prawie 200 lat. Ginie ono pod ciosami Aleksandra Wielkiego Macedońskiego w latach 333-323 p.n.e.. 
Później następują rządy kolejnych dynastii: Seleucydów (312-54 p.n.e), Partów (139 p.n.e. – 226 n.e.) Sasanidów(226-651/652 n.e.), następnie po podboju arabskim w 641 r.: Abasydów (VII-XIIw.), Mongołów (XIII w.), Timurydów (XIV)w. Safawidów (XV-XVIII w.), Zandów (XVIII w.), Kadżarów (XVIII- XX w.), Pahlavich (XX w.).

Rewolucja islamska (1978/1979) doprowadziła do obalenia szacha Iranu Mohammada Rezy Pahlaviego. Powstała w 1979 r. po obaleniu monarchii konstytucyjnej, Islamska Republika Iranu (państwo teokratyczne) znalazła się w izolacji. Po 37 latach tej izolacji porozumienie wiedeńskie z 2015 r. doprowadziło Iran do ponownych kontaktów ze światem. To stanowiło dla nas bezpośrednią inspirację do ponownego odkrywania Iranu, kraju ze wszech miar fascynującego, o wysokiej cywilizacji i kulturze.
VII Światowa Wyprawa Mostowa, Iran 2015” odbyła się w dniach 7-22 listopada 2015 r. (16 dni) wzięły w niej udział 34 osoby plus przewodnik i pilot Franciszek Brodzki z Biura Turystycznego Anitour z Czechowic-Dziedzic. Wśród 34 osób 12 było z Krakowa, 4 z Katowic, po 2 z Łodzi, Płocka i Czechowic-Dziedzic, po 1- z Kielc, Gdyni, Poznania, Warszawy, Krosna i Wrocławia. Większość osób 19 reprezentowała mostownictwo polskie, 7 osób reprezentowało: budownictwo, architekturę, mechanikę, 3 osoby – świat lekarski, 5 osób- ekonomię, administrację i sztukę.
Łącznie zwiedziliśmy 60 obiektów mostowych (4,3/dzień), a także wiele zabytków architektury i sztuki (5 pałaców, 8 muzeów, 12 meczetów, 9 mauzoleów, 30 zabytków historycznych, 10 osobliwości przyrody i kultury, 6 bazarów i 3 pomniki).

 Opracował Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA