XXIV EUROPEJSKA WYPRAWA MOSTOWA „SŁOWACJA – CZECHY 2018”

Wyprawa zorganizowana w dniach 30.06-14.07.2018 odbyła się pod hasłem „nieznani sąsiedzi”. Słowacja i Czechy leżą na południowej granicy Polski, ale najczęściej przejeżdżamy te kraje tranzytem, udając się dalej na południe Europy. A szkoda, bo są to kraje ciekawe, piękne krajobrazowo o znaczącym dorobku kulturowym i cywilizacyjnym. Przekonaliśmy się o tym w pełni. Program Wyprawy był nastawiony wszechstronnie na zwiedzanie miast, mostów, zamków, klasztorów i kościołów, jaskiń i kopalni srebra, a także innych atrakcji turystycznych jak Czeskiej Szwajcarii czy też bulgoczących gejzerów SOOS.

W Wyprawie wzięło udział 19 uczestników plus pilot i przewodnik z Biura Turystycznego „Anitour”. Organizatorem było Stowarzyszenie „wyprawy Mostowe” przy współpracy B.T. Anitour z Czechowic-Dziedzic oraz Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy Wyprawy pochodzili z Krakowa (9 osób), Warszawy (4), Szczecina (2) oraz Ostródy, Płocka, Krutyni, Kielc  i Czechowic-Dziedzic (po 1). Reprezentowali oni zawody: inżynierów budowy mostów (5), inżynierów budownictwa i elektrotechniki (5), lekarzy (2), nauczycieli (3), inne zawody (4).

               W zakresie mostownictwa, zwiedziliśmy zarówno znaczące mosty na wielkich rzekach Słowacji i Czech, jak np. „Nowy” przez Dunaj w Bratysławie, mosty podwieszone przez „Rybnik” w Taborze, przez Łabę w Podiebradach i Usti nad Łabą, mosty łukowe dużych rozpiętości jak np. „most Apollo” przez Dunaj w Bratysławie, most „Troicki”przez Wełtawę w Pradze, most przez odnoge Dunaju w Gyӧr z jazdą dołem, czy też most w Taborze przez Lužnicę, kolejowy most „Duha” przez Wełtawę, drewniany most w Podolskim przez Wełtawę z jazdą górą, zabytkowe mosty kamienne jak np. most „gotycki” w Pisku przez Otawę i most „Karola” przez Wełtawę w Pradze, czy też zabytkowy, łańcuchowy most wiszący w miejscowości Stadlec. Zaliczylismy też wiele innych mostów drogowych i kolejowych oraz kładek dla pieszych o ciekawej konstrukcji, belkowych i kratownicowych, betonowych, stalowych i drewnianych.

               Zwiedziliśmy wiele zamków i warowni, wśród nich Zamek Orawski, Zamek Spiski, Zamek Bojnice, Warownię gotycką Buchlov, zamek romański Landštejn, zamek gotycki Loket. Byliśmy w barokowych klasztorach zakonu premonstratensów (norbertanów) w Jasowie i Teplej, zwiedziliśmy gotyckie katedry w Lewoczy, w Koszycach, Bratysławie, Brnie, Pradze, wspaniałe bazyliki: romańsko-gotycką w Trebicu, romańsko-gotycko-barokową w Nitrze czy też barokowy w Veleshradzie. Na dodatek jeszcze dwie kopalnie srebraw Bańskiej Szczawnicy i Kutnej Horze, dwie jaskinie Lodową w Demianowskiej Dolinie i Domicę na granicy słowacko – węgierskiej oraz dwie atrakcje przyrodnicze: bulgoczące mini gejzery SOOS w Frantiskovych Łaźni i uroki rzeki Kamiennej w Czeskiej Szwajcarii na granicy z Niemcami.

Wyprawa była dość męcząca z uwagi na mnogość zwiedzonych obiektów oraz brak dnia wypoczynku, ale wszyscy uczestniczy znieśli ją dzielnie, za co należą im się słowa serdecznych podziękowań.

 

Opracował: Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga