RELACJA

Można by zapytać, dlaczego XXV Jubileuszową Europejską Wyprawę Mostową postanowiliśmy zorganizować na Cypr. Cypr to nieduże Państwo o powierzchni 9251km 2 z liczbą ludności około 800 tysięcy, ale bogaty o PKB na 1 mieszkańca około 12000 USD. Państwo położone na jednej wyspie, leżące we wschodniej części Morza Śródziemnego, bliżej Azji niż Europy. Zresztą i ustrój polityczny na Cyprze jest podzielony pomiędzy północną część – Republikę Turecką Cypru Północnego zamieszkałą przez Turków i należąca politycznie do Azji i część południową – Republikę Cypryjską, zamieszkałą w większości przez Greków i należącą politycznie do Europy i będącą członkiem Unii Europejskiej.

Z takim to ciekawym krajem chcieliśmy się zmierzyć ale niespodzianką było to, że klimat jest ty ciepły i suchy, nie ma większych rzek, a zatem i mostów. Obiektów mostowych jest dużo na autostradach, ale są w większości typowe, belkowe, z betonowych prefabrykatów sprężonych. Natomiast są na wyspie liczne, interesujące kładki dla pieszych. Odpowiedź na postawione na początku „Relacji” pytanie znaleźliśmy dość szybko.  Cypr jest azjatycką wyspą leżąca na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu, zamieszkaną już około 8 tysiąclecia p.n.e. Pierwotni mieszkańcy byli myśliwymi, rybakami i prymitywnymi rolnikami. Pochodzili najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu. Po nich nadciągały kolejne fale osadników. . Przemieszczali się tu Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Fenicjanie, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, Arabowie, Genueńczycy, Wenecjanie, Krzyżowcy, Turcy i Anglicy. Anglicy okupowali Cypr w latach 1878-1960, w latach 1915-1960 był on oficjalnie kolonią brytyjską. W roku 1960 proklamowano niepodległość Cypru, ale nie istniała cypryjska świadomość narodowa. W roku 1974 tureckie siły zbrojne opanowały północną część wyspy. Historia Cypru dowodzi, że jest to most czasu łączący wieki losów wyspy. Ale Cypr jest również mostem w czasie, o czym świadczą rozległe wykopaliska i mnogości archeologicznych skarbów przechowywanych w muzeach. Niezwykle ważne są tu mosty między ludźmi, ich narodowościami, religiami i miejscami  kultu. I tu pojawia się czwarty most, między rozdzielonymi dotąd społecznościami turecką i grecką. Obie społeczności mimo pamięci o wzajemnych krzywdach starają się normować życie. Obie wspólnoty marzą o federacji w ramach Unii Europejskiej. Nie można tu również nie wspomnieć o moście przyjaźni jaki wytworzył się na przestrzeni dziesięcioleci pomiędzy uczestnikami Europejskich i Światowych Wypraw Mostowych.

Cypr to wyspa miłości i niemal wiecznego lata. Nie bez powodu słynie z najjaśniejszej gwiazdy, starożytnej bogini miłości, urody i piękna – Afrodyty, która przed wiekami doceniła urok tego zakątka i wybrała go na miejsce swego urodzenia – z piany morskiej. Te czynniki spowodowały, ze nasza wyprawa na Cypr, miała oprócz fizycznego znaczenia mostów również na uwadze rolę duchową, transcendentną jaka od wieków towarzyszy mostom. A w pojęciu tej, niewątpliwie słusznej i mądrej decyzji, pomógł nam wybitny mieszkający na Cyprze Profesor Jacek Engel, syn znakomitego Profesora AGH w Krakowie – Zbigniewa Engela.

W Wyprawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wyprawy Mostowe przy współudziale Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej i Biura Turystycznego „Anitour” z Czechowic – Dziedzic wzięło udział 20 osób plus pilot – przewodnik Franciszek Brodzki z Biura Anitour reprezentujących Kraków (10 osób) Warszawę (3 osoby), Szczecin i Starachowice (po 2 osoby) oraz Płock, Słupno i Ostródę (po 1 osobie). Wśród uczestników było 7 mostowców, 6 osób reprezentujących nauki techniczne, 4 osoby reprezentujące nauki humanistyczne i 3 lekarzy.

 

Opracował Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA