X JUBILEUSZOWA ŚWIATOWA WYPRAWA MOSTOWA „SRI LANKA 2017”
Czas szybko biegnie i ani się spostrzegliśmy, gdy przyszedł rok 2017 a wraz z nim okazja na zorganizowanie już dziesiątej – jubileuszowej Światowej Wyprawy Mostowej. W latach 2008-2016 odwiedziliśmy wszystkie kontynenty, byliśmy w Azji (4 razy), Ameryce Północnej (1x), Ameryce Południowej (2x), Afryce (1x), Australii i Nowej Zelandii (1x) – zorganizowaliśmy także kolejny Europejskie Wyprawy Mostowe (łącznie w latach 1991-2017 – 23 wyprawy).
Zamiarem naszym było, aby ta 10 –ta Światowa Wyprawa mostowa odbyła się do Japonii, kraju który w końcówce XX wieku zbudował wiele znaczących w skali świata obiektów mostowych. Niestety musieliśmy z tego pomysłu zrezygnować. Z uwagi na wysoki koszt nie udało nam się zebrać wystarczającej liczby uczestników. Stąd też wybór nasz padł na Sri Lankę. Kraj pod względem infrastruktury mostowej mniej interesujący, ale za to tańszy, którym zainteresowało się 22 uczestników. Początkowo można to było uznać za porażkę, ale z biegiem czasu objawiła się nam Sri Lanka (Rajska Wyspa) jako kraj bardzo interesujący , o wielowiekowej cywilizacji i kulturze. 
X Jubileuszowa Wyprawa Mostowa „Sri Lanka 2017”, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Wyprawy Mostowe” przy współpracy Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej oraz Biura Turystycznego „Anitour” z Czechowic-Dziedzic odbyła się w dniach 16 -30 października 2017 roku. W wyprawie wzięły udział 22 osoby (wraz z pilotem i przewodnikiem Franciszkiem Brodzkim z Biura Turystycznego „Anitour”), pochodzące z Krakowa (5 osób), Warszawy (3 osoby), Szczecina, Bielska –Białej i Czechowic-Dziedzic (po 2 osoby) oraz Goczałkowic, Ostródy, Gdyni, Pisza, Łazisk Górnych, Gliwic, Zagórzan i Sosnowca (po 1 osobie). Wśród uczestników 7 osób reprezentowało mostownictwo, 6 inżynierów budowlanych i architektów, 3 służbę zdrowia, 5 – inne zawody (historię sztuki, ekonomię, oświatę).
Sri Lanka nie ma długich rzek, ale opady atmosferyczne w ilości 1000 mm na rok w terenie płaskim i 2000 mm na rok w terenie górzystym powodują, że istnieje tu duża sieć rzek o dużej szerokości, odprowadzających swoje wody do Oceanu Indyjskiego. I właśnie mosty na tych rzekach zostały zniesione za sprawą wielkiej fali tsunami, która frontalnie zaatakowała Sri Lankę 24 grudnia 2004r. i zniszczyła prawie doszczętnie infrastrukturę drogowo-mostową w pasie przybrzeżnym, sięgającym 2-3 km w głąb lądu. Po zakończeniu wojny domowej pomiędzy Tamilami a Syngalezami w 2009 roku, zostały o z trudem, odbudowane. Ma zatem Sri Lanka nową infrastrukturę drogowo-mostową w pasie przybrzeżnym – ważnym z turystycznego punktu widzenia – i tą infrastrukturę chcieliśmy zobaczyć i ocenić z punktu widzenia odporności na nieznaną nam siłę przyrody jaką jest wyżej wzmiankowana fala tsunami. Pozwoliło nam to na zaliczenie około 40 obiektów mostowych, przeważnie nowych, często o podobnej konstrukcji, a także na zrealizowanie obszernego programu turystycznego. Okazało się bowiem, iż jest to kraj bardzo interesujący, o ukształtowanej dwudziestoczterowiekowej cywilizacji, kraj wiecznie zielony zamieszkały przez otwartych życzliwych i uśmiechniętych ludzi. 
Sri Lanka jest małym krajem, 5-krotnie mniejszym od Polski. Jej powierzchnia wynosi tylko 65 610 km2, natomiast liczba ludności przekracza 20 milionów, co czyni że gęstość zaludnienia wynosi aż 327 osób/km, czyli jest około 3-krotnie wyższa niż w Polsce (122 osoby/km). Stolicą kraju jest Colombo (680 tyś. mieszkańców), 92% Lankijczyków umie czytać i pisać, przyrost naturalny wynosi 11,2‰, zaś średnia długość życia wynosi 72 lata – dla mężczyzn i 78 lat – dla kobiet. 
Największą grupę etniczną stanowią Syngalezi (75%). Inne grupy etniczne to Tamilowie lankijscy (11%) – przybyli na wyspę przed wiekami i Tamilowie indyjscy (4%) – przywiezieni na Cejlon (dawna nazwa Sri Lanki) w XIX wieku przez Brytyjczyków z południowych Indii do pracy na plantacjach kawy i herbaty. Jest też 9% Moorów – potomków Arabów, którzy w średniowieczu zaczęli przybywać na wyspę. Pozostałą część ludności stanowią Bergerzy – potomkowie Holendrów niegdyś osiadłych na wyspie, Weddowie – rdzenna ludność Sri Lanki nazywana lankijskimi Aborygenami oraz Malajowie – zaangażowani w edukację, działania pokojowe oraz pomocowe. 
Głównym językiem Sri Lanki jest syngaleski, należący do grupy języków indoaryjskich. Posługuje się własnym unikalnym alfabetem, tzw. pismem syngaleskim. Innym językiem powszechnie używanym (przez około 30% ludności – Tamilów i lankijskich muzułmanów jest tamilski. 
Najwięcej Lankijczyków jest buddystami (70%), mniej jest wyznawców hinduizmu (12%), muzułmanów (9%) i chrześcijan – głównie katolików (7,3%). Buddyzm pojawia się na Cejlonie już w III w. p.n.e. i z czasem uzyskuje status religii państwowej. Jest to główna religia Sri Lanki, a właściwie system filozoficzny, który przenika codzienne życie Lankijczyków. 

 

Opracował Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA